KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

użycie kamery wewnątrz ustnej umożliwia pokazanie Pacjentowi rzeczywistego stanu uzębienia, poprzez wyświetlenie dokładnego obrazu jamy ustnej na monitorze, który zamontowany jest na unicie stomatologicznym w ten sposób aby pacjent mógł wszystko widzieć, obraz ten pozwala łatwo wyjaśnić Pacjentowi jakie zabiegi są wymagane
ENDOMETR

niezbędny w trakcie leczenia endodontycznego, daje możliwość dokładnego określenia długości kanałów korzeniowych
AKCELERATOR BEYOND

emituje niebieskie światło o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu aktywuje żel wybielający, przyspiesza i intensyfikuje proces wybielania zębów

CYFROWA RADIOWIZJOGRAFIA

to bezpieczeństwo- korzystamy z najnowszego sprzętu firmy MyRay, wyprodukowanego we wrześniu 2013 roku, dzięki czemu dawki promieniowania są znacznie zredukowane w porównaniu z tradycyjnym RTG
to komfort- zdjęcia wykonywane są w gabinecie a obraz widoczny jest po sekundzie na monitorze komputera, na życzenia Pacjenta zdjęcia mogą być zgrane na płytę cd